อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 
อักษรย่อชื่อโรงเรียน
 
ท.พ.

สีประจำโรงเรียน

 
เทา      ชมพู
 
สีเทา    หมายถึง ความสมดุล  ความเอื้อเฟื้อ ความรับผิดชอบความมีวินัยความหนักแน่น
สีชมพู  หมายถึง ความรื่นเริง  ความเบิกบาน  ความอ่อนน้อมถ่อมตน