ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
บ้านโพธิ์ ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โทรศัพท์ 044590128

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์