ตารางสอบ O - NET ม.3

ตารางสอบวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

เวลาสอบ? 10.00 ? 11.30 น. รหัสวิชา 94??วิชาคณิตศาสตร์? ระยะเวลา 90 นาที

เวลาสอบ 13.00 ? 14.30 น.? รหัสวิชา 91??วิชาภาษาไทย?ระยะเวลา 90 นาที

ตารางสอบวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

เวลาสอบ? 10.00 ? 11.30 น. รหัสวิชา 95??วิชาวิทยาศาสตร์? ระยะเวลา 90 นาที

เวลาสอบ 13.00 ? 14.30 น.? รหัสวิชา 93??วิชาภาษาอังกฤษ?ระยะเวลา 90 นาที