ตารางสอบ O - NET ม.6

ตารางสอบวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เวลาสอบ? 08.30 ? 10.30 น. รหัสวิชา 02??วิชาสังคมศึกษาฯ? ระยะเวลา 120 นาที

เวลาสอบ? 11.30 ? 13.30 น. รหัสวิชา 04??วิชาคณิตศาสตร์? ระยะเวลา 120 นาที

เวลาสอบ 14.30 ? 16.30 น.? รหัสวิชา 03??วิชาภาษาอังกฤษ?ระยะเวลา 120 นาที

ตารางสอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563

เวลาสอบ? 08.30 ? 10.30 น. รหัสวิชา 01?วิชาภาษาไทย? ระยะเวลา 120 นาที

เวลาสอบ? 11.30 ? 13.30 น. รหัสวิชา 05?วิชาวิทยาศาสตร์? ระยะเวลา 120 นาที