แจ้งยกเลิกการรับสมัครนักเรียร ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ออกไปก่อน จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ยื่นสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์
http://gg.gg/NEW-63-STUDENT