ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายวันชัย ศักดิ์เทวิน
ตำแหน่งกรรมการผู้แทนปกครองส่วนท้องถิ่น