ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายเพียร หริคำภา
ตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน