ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายชัยพล เผือดจันทร์ทึก
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์