ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์

0 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

1 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

1 คน

รวมทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

รวมวันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ
# วันที่ ระดับ ม.1 ระดับ ม.4 รวม
1 13 มีนาคม 2565 01 1
# เลขที่ ชื่อ-สกุล ชั้น แผน ประเภท วันที่สมัคร
1 65100001 นางสาวพนิดา สุดพังยาง มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เน้นศิลป์ ภาษาจีน) ม.3 โรงเรียนเดิม วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 12.35 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์