อบรมจัดการทำหลักสูตรสถานศึกษา

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ร่วมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์