ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์