ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

25 มิถุนายน 2563 ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1,ม.4