ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์