มอบทุนนักเรียนทุนเสมอภาค 1/2563

นายพิทักษ์ ทวีแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ มอบทุนนักเรียนทุนเสมอภาค ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1