โครงการวัยรุ่นวัยใส รักปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด

นายพิทักษ์ ทวีแสง ผู้อำนวยการเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ครู บุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอรัตนบุรี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับใหญ่ จัดกิจกรรม โครงการวัยรุ่นวัยใส รักปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์