ประชุมประจำเดือน

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมประจำเดือน