โครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ เพื่อสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนในพื้นที่

โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ จัดโครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ เพื่อสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ วันที่ 29 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์