"วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ"

นายพิทักษ์ ทวีแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ประธานในพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียน เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์