ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 โรงเรียนผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด COVID-19 ทั่วไป 25 ม.ค. 66
2 ผลการประเมิน ITA Online ประจำปี 2565 ระดับ A ทั่วไป 22 พ.ย 65
3 ขอเชิญเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อการศึกษา ทั่วไป 4 ต.ค. 65
4 ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ นายชัยพล เผือดจันทึก ทั่วไป 1 ส.ค. 65
5 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 28 ก.พ. 65
6 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 4-7 มกราคม 2565 ทั่วไป 4 ม.ค. 65
7 แบบทดสอบสัปดาห์วันวิทย์ศาสตร์ 2564 ทั่วไป 18 ส.ค. 64
8 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ทั่วไป 10 ส.ค. 64
9 สวัสดิการนักเรียนเข้าใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 25 มี.ค. 64
10 สวัสดิการนักเรียนเข้าใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 25 มี.ค. 64
11 รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 25 มี.ค. 64
12 แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รอบที่ 2 ทั่วไป 5 ม.ค. 64
13 ประกาศ เรื่อง การหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ทั่วไป 22 ธ.ค. 63
14 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ทั่วไป 6 ก.ย. 63
15 สอบกลางภาค 1/2563 ทั่วไป 27 ส.ค. 63
16 ประกาศโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย ทั่วไป 18 ส.ค. 63
17 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนกึ่งถาวร และอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ก.ค. 63
18 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนกึ่งถาวร และอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ก.ค. 63
19 ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ทั่วไป 23 มิ.ย. 63
20 มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ทั่วไป 23 มิ.ย. 63
21 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ทั่วไป 22 มิ.ย. 63
22 รายงานตัว ม.1 และ ม.4 ทั่วไป 6 มิ.ย. 63
23 แจ้งยกเลิกการรับสมัครนักเรียร ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ออกไปก่อน จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั่วไป 18 มี.ค. 63
24 รายการ บวร.ของเรา 11.00 - 12.00 ทุกวันศุกร์ ทั่วไป 6 มี.ค. 63
25 คลังความรู้ SciMath สสวท. ทั่วไป 26 ก.พ. 63
26 แบบฟอร์มการคัดเลือกหนังสือ ปี 2563 ทั่วไป 25 ก.พ. 63
27 การจัดสอบข้อสอบมาตรฐานปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 18 ก.พ. 63
28 ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ทั่วไป 30 ม.ค. 63
29 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ทั่วไป 30 ม.ค. 63
30 แผนผังขั้นตอนการขอรับหนังสือการเป็นสภาพนักเรียน (ปพ.7) และสำเนาผลการเรียน (ปพ.1) ทั่วไป 21 ม.ค. 63
31 ตารางสอบ O - NET ม.3 ทั่วไป 21 ม.ค. 63
32 ตารางสอบ O - NET ม.6 ทั่วไป 21 ม.ค. 63
33 นวัตกรรม TPS model ทั่วไป 19 ม.ค. 63
34 บทความเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ 4-5-6 DLTV ทั่วไป 14 ม.ค. 63