ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนกึ่งถาวร และอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนกึ่งถาวรและอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถเข้าโหลดเอกสารได้ที่ ช่องดาวน์โหลดงานจัดซื้อจัดจ้าง หรือ https://tpw.thai.ac/client-upload/tpw/download/.pdf