ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนกึ่งถาวร และอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์