แบบทดสอบสัปดาห์วันวิทย์ศาสตร์ 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์  ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมตอบคำถามวิทยาศาสตร์ ออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตร  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์เนื่องใน "สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 เมื่อทำกิจกรรมผ่าน 80%  ขึ้นไปถึงจะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางอีเมล์ คลิกทำแบบทดสอบได้ที่ https://forms.gle/roBQS6htYJdksQp1A